B-KULLEN

Suma fick 6 hanvalpar den 16 mars

FAR: JARLASLÄTTENS ATOM
MOR: SV 06 MOLSINN SUMA
Sumas kull 2007


BILDER AV VALPARNA

6 veckor gamla

v


5 veckor gamla


3 veckor gamla

v


5 dagar gamla


Nyfödda