OMPLACERING

För tillfället finns inga hundar till omplacering

Mer info av Inger på 070-3046562 el 0156-14212 eller maila.